fbpx
  • 1
  • 2
  • 3
Super User

Super User

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą w roku szkolnym 2022/2023 skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022. Pomoc udzielana jest bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Więcej informacji w załącznikach:
1. Informacje szczegółowe
2. Wniosek
3. Oświadczenie o sposobie wypłaty
4. Oświadczenie o zakupie
5. Upoważnienie

Absolwentom przypominamy o trwającej od 1 czerwca rekrutacji w Akademii Nauk stosowanych w Tarnowie. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: rekrutacja.anstar.edu.pl

Oferta edukacyjna:

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

Administracja, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Praca socjalna, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

 

Wydział Humanistyczny

Filologia polska, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne (tylko II stopnia)

Filologia (angielska, germańska, romańska), I stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Matematyka, I stopień, stacjonarne

Ochrona środowiska, I stopień, stacjonarne

Chemia, I stopień – licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Chemia stosowana, I stopień – inżynierskie, stacjonarne

 

Wydział Ochrony Zdrowia

Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Kosmetologia, I stopień, stacjonarne

Pielęgniarstwo, I stopień, stacjonarne

Pielęgniarstwo, I stopień, niestacjonarne – pomostowe

Pielęgniarstwo, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Położnictwo, I stopień, stacjonarne

Wychowanie fizyczne, I – stacjonarne, II stopień – stacjonarne i niestacjonarne

 

Wydział Politechniczny

Automatyka i robotyka, I stopień, stacjonarne

Informatyka, I stopień, stacjonarne

Elektrotechnika, I stopień, stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja, I stopień, stacjonarne

Mechatronika, I stopień, stacjonarne

Inżynieria materiałowa, I stopień, stacjonarne

Technologia chemiczna, II stopień, stacjonarne

 

Wydział Sztuki

 Grafika, I stopień, stacjonarne

Wzornictwo, I stopień, stacjonarne

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2021/2022:

j. niemiecki, j. angielski, chemia - 25.08.2022 godz. 7.30
 
matematyka - 26.08.2022 godz. 7.30

 
Egzamin maturalny poprawkowy:
 
23.08.2022 godz.9:00
termin składania deklaracji - 12.07.2022

30 czerwca br. minął termin głosowania na projekt związany z konkursem na mural "Jan Szczepanik". Jury konkursowe powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, na podstawie dokumentacji przeprowadzonego plebiscytu stwierdza, że Laureatem konkursu jest uczestnik, który przedstawił projekt nr 2.

Praca Laureata konkursu:     

  

Od1 lipca 2022 r., można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. Od ubiegłego roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie z programu "Dobry Start” czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu” poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu - czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o  przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia). Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. 

Informujemy, że odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI przez Absolwentów odbędzie się 5 lipca 2022 r. (wtorek)  w godzinach 8:00 - 12:00 w sali nr 2 (parter). 

Po wielu miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas zasłużonego wypoczynku. Na czas wakacji życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz kandydatom Szkoły Szczepanika wielu słonecznych dni. Aby czas wakacji był ciepły i radosny a każdy dzień niech sprzyja spełnianiu marzeń i rozwijaniu własnych pasji. Aby zgromadzona energia pozwoliła osiągać nowe sukcesy. Do zobaczenia we wrześniu!

 Sławomir Sus - dyrektor Szkoły Szczepanika

Dnia 22 czerwca 2022 roku odbyło się XV Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego. Wydarzenie to było okazją do nagrodzenia najlepszych uczniów z tarnowskich szkół. Każda placówka wybiera jednego reprezentanta, który zostaje Prymusem Tarnowa. Musi to być uczeń wyróżniający się na tle innych. Nie tylko wyniki naukowe mają znaczenie, brany jest pod uwagę m.in. taki czynnik jak zaangażowanie w życie szkoły. W tym roku nagrodzono 53 osoby, wśród nich znalazły się dwie uczennice Szkoły Szczepanika: Julia Małek z klasy 2 LOB i Klara Żygłowicz klasy 3 TMp. Gratulujemy!

Gdy oceny są już wystawione jest czas na dodatkowe spotkania, wzbogacające ofertę naszych profili klasowych. Dlatego w 21 czerwca 2022 r., klasy medialne i psychologiczne uczestniczyły w warsztatach przygotowanych przez prawnika Pana Tomasza Schabowskiego i psychologa biznesu Panią Sabinę Sacha. Tematem przewodnim zajęć aktywizujących były „Wartości aksjologiczne w Prawie Karnym oraz Design Thinking – kreatywny sposób rozwiązywania problemów”. Co łączyło oba spotkania? Główna idea, że najważniejszy jest człowiek…

 

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.