• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Najbliższe spotkania z rodzicami: 

Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas - 28.05.2019 r. (wtorek) godz. 15:30 - 17:00

Indywidualne konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 - harmonogram.

 

Państwa Dziecko otoczone jest fachową opieką doświadczonych pedagogów i wychowawców. Staramy się dostosowywać program dydaktyczny i wychowawczy do indywidualnych potrzeb młodzieży rozwijając zainteresowania uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Bezpieczna Szkoła

Najnowsze badania diagnozujące poziom bezpieczeństwa w szkole utwierdzają nas w przekonaniu, że realizowany od kilku lat projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przynosi pozytywne efekty. Posiadanie zaś honorowego Certyfikatu  „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest nobilitacją dla całej społeczności „Szkoły Szczepanika” i ważną informacją dla rodziców i uczniów. Dziękujemy naszym  partnerom zaangażowanym w realizację projektu; w szczególności Policji i Organowi prowadzącemu szkołę za owocną współpracę i wspieranie naszych działań na tym polu. Uczniów jak zawsze uwrażliwiamy, aby reagować na wszelkie rodzaje przemocy i informować nas o niepokojących zdarzeniach naruszających poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie uczniów
Warunki ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2018/2019 dostępne są tutaj. Pozostałe oferty zgłoszone przez firmy ubezpieczeniowe dostępne są w kancelarii szkoły.

 

WAŻNE SPRAWY I PROBLEMY PROSIMY ZGŁASZAĆ WYCHOWAWCY KLASY, ZESPOŁOWI KIEROWNICZEMU LUB DYREKCJI SZKOŁY.

Dyrektor Szkoły mgr Magdalena Siedlik przyjmuje po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie szkoły.

 

Dyżury zespołu kierowniczego pełnione są codziennie:

poniedziałek: wicedyrektor mgr Artur Morys

wtorek: wicedyrektor szkoły mgr Sławomir Sus

środa: kierownik kształcenia praktycznego mgr Małgorzata Wrona

czwartek: kierownik kształcenia praktycznego mgr inż. Lucyna Łępa

piątek: kierownik internatu mgr Aneta Kuta

 

W szkole opiekę psychologiczno - pedagogiczną koordynuje pedagog szkolny:
mgr Magdalena Zabiega, mgr Sylwia Sus - Grzesik

Dyżury pedagogów:

mgr Magdalena Zabiega

Poniedziałek: 8.30 - 12.30
Wtorek: 9.00 - 14.30
Środa: 8.30 - 12.30
Czwartek: 11.30 - 16.00
Piątek: 8.30 - 12.30

mgr Sylwia Sus - Grzesik

Poniedziałek: 10.00 - 16.00
Wtorek: 14.15 - 16.00
Środa: 10.30 - 15.30
Czwartek: 8.00 - 13.30
Piątek: 9.45 - 13.30

SZANOWNI RODZICE!
Prosimy o obecność na zebraniach rodzicielskich i systematyczny kontakt z wychowawcą. Tylko ścisła współpraca rodziców ze szkołą zapewni pożądane efekty dydaktyczne i wychowawcze, tak samo ważne dla rodziców jak i dla szkoły.

SZKOŁA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM - ZAJĘCIA KOŃCZĄ SIĘ WE WCZESNYCH GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.

W PLACÓWCE CZYNNY JEST KLUB "ZAKĄTEK", W KTÓRYM MŁODZIEŻ MOŻE KUPIĆ DRUGIE ŚNIADANIE.

 

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU !

Mamy opinię szkoły bezpiecznej, wolnej od narkotyków i przemocy.
Uczy się w tutaj 804 uczniów, zatrudnionych jest 84 nauczycieli.
Zajęcia praktyczne Technikum Zawodowego odbywają się w pracowniach:

krawieckich - ul. Goldhammera 32, tel. 14 655 22 33
stolarskich - ul. Siewnej

Prosimy o zachęcanie swoich dzieci do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i klasy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Warto zobaczyć...

Trochę historii...

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.