90. urodziny Szkoły Szczepanika

Czym jest historia?
Echem przeszłości odbitym w przyszłość.
Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.

Victor Hugo

Przed nami wyjątkowy, jubileuszowy rok - 90. urodziny Szkoły Szczepanika. Tę szczególną okoliczność będziemy obchodzić 25.09. i 28.09.2015r. Na uroczysty moment przygotowujemy różne formy aktywności, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy Tarnowa i okolic wszystkich grup wiekowych.
Dużą rolę w przygotowaniach do urodzinowych obchodów pełni Fundacja im. Jana Szczepanika, od lat ściśle współpracująca ze Szkołą, a nade wszystko Jej Prezes – p. Sławomir Sus.
Zapraszam do uczestniczenia w pokazach ”Naukowa przygoda z duchami”, organizowanych, tradycyjnie już w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców oraz w happeningu
„Od krynoliny do stretch-u – Jan Szczepanik 100 lat późnej”.
Serdecznie zapraszam mieszkańców Tarnowa i okolicznych miejscowości do udziału w jubileuszowych wydarzeniach (szczegółowy harmonogram tutaj).

Magdalena Siedlik – Dyrektor Szkoły Szczepanika


Uwaga! Zdjęcia do identyfikatorów!
W dniach 3-7 września wykonywane będą zdjęcia do identyfikatorów i legitymacji uczniom klas pierwszych. Poniżej harmonogram wykonywania zdjęć w studiu fotograficznym (sala 28).
Obecność obowiązkowa! Obowiązuje strój galowy!
Czwartek (3 września): 7.00 - 8.35 (1A), 8.45 - 10.25 (1E), 10.40 - 12.20 (1TO),
Piątek (4 września): 7.00  -8.35 (1TF), 8.45 - 10.25 (1B), 10.40 - 12.20 (1D),
Poniedziałek (7 września): 8.45 - 10.25 (1TR), 10.40 - 12.20 (1TM), 12.30 - 14.10 (1C).


Kiermasz podręczników
Jak co roku, w Naszej szkole organizujemy kiermasz używanych podręczników. W tym roku będzie można nabyć również nowe podręczniki w promocyjnych cenach. Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą sprzedać podręczniki z poprzedniej klasy i zakupić nowe. Kiermasz odbędzie się w klubie "Zakątek". Serdecznie zapraszamy !!! Opiekun - Pani Monika Płoszaj - Masłyk.
Harmonogram kiermaszu:
2.09 (środa) - 7.09 (poniedziałek) - skup podręczników (każdą książkę należy podpisać ołówkiem: imię, nazwisko, klasa).
8.09 (wtorek) - 15.09 (wtorek) - sprzedaż podręczników.


Drodzy Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Szkoły Szczepanika
Przed nami kolejny, rozpoczynający się rok szkolny. Dla nas szczególnie ważny, bo jubileuszowy. To 90. rok nieprzerwanej pracy i działania placówki ważnej i widocznej na mapie edukacyjnej Tarnowa
i środowiska. Dla nas jest miejscem nauki i pracy, która nierozerwalnie łączy się z budowaniem relacji międzyludzkich oraz atmosfery pracy i współdziałania.
W tym wyjątkowym, urodzinowym roku życzę wszystkim spełnienia i satysfakcji, tworzenia
i pielęgnowania przyjaźni. Pracując i ucząc się tworzymy zarówno dzień dzisiejszy Naszej Szkoły jak też Jej historię.
Życzę wszelkiej pomyślności w roku szkolnym 2015/2016.
Magdalena Siedlik-Dyrektor


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
1 września 2015r. (wtorek) społeczność Szkoły Szczepanika rozpocznie nowy rok szkolny 2015/2016. Msza św. w Bazylice Katedralnej - godz. 08.00. Godz. 09.00. - klasy pierwsze i drugie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum oraz klasa III TO - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Auli PWSZ (blok C), następnie przejście do szkoły na spotkania z wychowawcami (przydział sal dostępny tutaj).
Godz. 09.00 - klasy trzecie LO i Technikum oraz czwarte Technikum - rozpoczęcie roku szkolnego w szkole - spotkanie z wychowawcami (przydział sal dostępny tutaj).
OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY !


Uwaga! Absolwenci!
Wydawanie dyplomów, świadectw oraz informacji o wynikach egzaminów zawodowych odbędzie się w piątek - 28 sierpnia w godzinach od 9.00 do 12.00.


 

Pomoc socjalna dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

I. Wyprawka szkolna

Uczniowie klasy IV Technikum (rok szkolny 2015/16) mogą starać się o dofinansowanie do podręczników szkolnych, gdy spełniają poniższe warunki:
1. Kryterium dochodowe nie przekracza 574 zł netto na osobę (bez względu na miejsce zamieszkania),
2. Poza kryterium dochodowym, jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej/losowej z powodu m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej itp.).

Więcej…
 

Wymiana książek w Gemini Park Tarnów
W dniach od 29 sierpnia do 6 września br. w Gemini Park Tarnów – równolegle do obywających się Targów Edukacyjnych, w czasie których rodzice i dzieci znajdą kompleksową informację o zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez różne instytucje w czasie roku szkolnego – odbędzie się wymiana książek. To znakomita okazja, by dać książkom drugie życie - wymienić przeczytane pozycje z naszych biblioteczek na nowości wydawnicze i tytuły przyniesione przez innych czytelników. Warto przeszukać półki, regały - na pewno wśród dawno przeczytanych, obrastających kurzem, ukrytych pod stertami innych tytułów znajdą się pozycje, które uszczęśliwią niejednego miłośnika książki. Można je przynieść do Gemini Park - do Punktu Wymiany Książki znajdującego się w okolicy wejścia /od strony Siemachy/, który czynny będzie w godzinach otwarcia centrum handlowego. Za każdą pozostawioną książkę będzie można odebrać jeden tytuł odpowiadający czytelnikowi. Przyjmowane będą książki nie zniszczone i aktualne, które rzeczywiście mogą się przydać innemu odbiorcy. Szczegóły na stronie www.tarnow.geminipark.pl bądź na miejscu – u hostessy obsługującej punkt.


Wakacje 2015
Po wielu miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas zasłużonego wypoczynku. Na czas wakacji życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz kandydatom Szkoły Szczepanika wielu słonecznych dni. Aby czas wakacji był ciepły i radosny. Niech każdy dzień sprzyja spełnianiu marzeń i rozwijaniu własnych pasji. Aby zgromadzona energia pozwoliła osiągać nowe sukcesy.
Dyrektor Szkoły Szczepanika


Wyprawka szkolna
W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna", zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 lipca 2015 r. ustalono termin składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Szkoły mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie podręczników od 2 lipca do 9 września 2015 r. Więcej informacja na temat programu - TUTAJ.


Wyniki rekrutacji do Internatu
Dobiegła końca rekrutacja młodzieży ubiegającej się o miejsce w Internacie na rok szkolny 2015/2016. Gratulujemy wszystkim, którzy od nowego roku szkolnego zostaną mieszkańcami internatu Szkoły Szczepanika. Lista do pobrania znajduje się tutaj.


Termin egzaminów poprawkowych
W dniu 25 sierpnia 2015r. (wtorek) o godz. 8.00 odbędą się egzaminy poprawkowe. Więcej informacji tutaj.


Zebrania z rodzicami uczniów klas I
9 lipca 2015r. (czwartek) o godzinie 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych, rozpoczynających naukę w Szkole Szczepanika od roku szkolnego 2015/2016. Spotkania odbędą się w salach według przydziału dostępnego tutaj. Przypominamy rodzicom o obowiązkowej obecności na zebraniach.


Informacja dla absolwentów
Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym. Więcej informacji tutaj.


Nowa, aktualna oferta kształcenia!
W Szkole Szczepanika możesz realizować swoje pasje i zainteresowania. Od nowego roku szkolnego naukę możesz podjąć w XIV Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum Nr 5. Wszystkie proponowane profile kształcenia są zgodne z zapotrzebowaniem i deficytem na rynku pracy. Przygotowana oferta poparta jest aktualnymi badaniami prowadzonymi w ramach programu "Barometr Zawodów". Absolwenci naszej szkoły nie mają problemów z zatrudnieniem w różnych branżach!
Zapraszamy do działu KLASY I PROFILE gdzie uczniowie wszystkich klas prezentują najważniejsze wydarzenia z życia klasy!
Pamiętaj! Szkoła Szczepanika to najlepszy wybór! Zapraszamy !!!


Społeczność „Szkoły Szczepanika” nie zawiodła
Dobiegła końca charytatywna zbiórka na rzecz Filipa, w której zaangażowała się cała społeczność naszej szkoły. Rozpoczął ją kiermasz wypieków perfekcyjnie przeprowadzony przez klasę III TR z zaangażowaniem dżentelmenów klasy III TM. Kontynuacją akcji była zbiórka pieniędzy przeprowadzona w klasach przez samorząd uczniowski, w którą aktywnie włączyło się także Grono Pedagogiczne. Kulminacyjnym punktem było wsparcie naszej akcji przez księdza biskupa Andrzeja Jeża i wydanie pozwolenia na kwestę przed kościołami, którą przeprowadzili uczniowie klas: I LOA, II LOA i II LOC. Nasze charytatywne przedsięwzięcie zostało zauważone w mieście i do naszej zbiórki dołączyli się przechodnie, których poruszył nasz apel za pośrednictwem radia RDN. „Naszym celem była pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego dla naszego ucznia. Dziś jesteśmy szczęśliwi, że nasze marzenia spotęgowały się i w praktyce dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży, nauczycieli i wielu ludzi dobrej woli zebrana kwota wystarczy też na rehabilitację Filipa, za co stokrotnie DZIĘKUJEMY” – mówi koordynator akcji – pedagog szkolny Magdalena Zabiega.


 

Wycieczka absolwentów - Nasze Bałkany
Niemożliwe? A jednak. My, tegoroczni absolwenci klasy fotograficznej ZSOiT zorganizowaliśmy wyjazd na Bałkany, a konkretnie do Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny. Wyjechaliśmy 8 czerwca a wróciliśmy 12 czerwca. Naszym pierwszym celem Był kanion rzeki Pivy w Czarnogórze, który mogliśmy podziwiać już następnego dnia po wyjeździe zPolski. Przejazd krętymi niczym węzeł gordyjski drogami dostarczył nam nie lada wrażeń! A to dopiero początek.

Więcej…
 

Zakończenie roku szkolnego
W piątek - 26 czerwca zakończenie roku szkolnego 2014/2015. O godz. 8.00 Msza Św. w Bazylice Katedralnej. O godz. 9.00 uroczyste zakończenie w Auli PWSZ (blok C), następnie spotkanie z wychowawcami w salach według przydziału dostępnego w szkole. Obowiązuje strój galowy!


Jeszcze przed wakacjami...
W najbliższych dniach - (wtorek, środa) wszystkie klasy realizują zajęcia z wychowawcami według ustalonego wcześniej planu. W czwartek uczniowie wspólnie z wychowawcami i opiekunami porządkują przydzielone sale lekcyjne.


Uroczystości jubileuszowe Komunikacji Miejskiej w Tarnowie
12 czerwca w Hotelu Cristal Park miały miejsce uroczystości Jubileuszowe Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z racji 100 lat istnienia. Nasze uczennice z klasy 1B uświetniały to wydarzenie współpracując z Panią Małgorzatą Grzegorczyk. Opieka - A. Kuta


Informacja dotycząca legitymacji
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie legitymacji szkolnych, uprasza się wszystkich zainteresowanych uczniów o złożenie tych dokumentów do sekretariatu celem opisania numerem PESEL oraz opieczętowania. Legitymacja bez PESELu oraz pieczęci jest nieważna.


ZEBRZYDOWICE – SZCZYRK – JASIENICA
"Będkowska-Gądek-Marchwiany – ŻUREK JAK U MAMY!!!"
to absolutnie nie hasło konkursu kulinarnego Szkoły Szczepanika, ale "wykon kuchenny" trójki opiekunów klas IIITM i IIITR w schronisku Hondrasik w Szczyrku. Wycieczka profilowa klas - meblarskiej i organizacji reklamy 1-3 czerwca tego roku obejmowała zwiedzanie linii produkcyjnych frontów meblowych w przedsiębiorstwie KOBAKS w Zebrzydowicach oraz mebli giętych w Jasienicy. (któż nie chciałby posiadać w swojej jadalni artystycznego krzesła, do wygięcia którego potrzeba czterech atletycznie zbudowanych osób, i których uścisk dłoni wytrzymują nieliczni? :)) Jak to z klasą TM bywa, wycieczka nie liczy się bez wyprawy w góry!
'Choć burza huczy wkoło nas...'
Zapraszamy do galerii...


Dekoracja LATO 2015
Druk w najwyższej jakości w zakresie bardzo trwałych, bezwonnych, ekologicznych, ostrych i jaskrawych wydruków idealnie nadaje się do dekoracji wnętrz - fototapety, trwałych oznakowań zewnętrznych – np. szyldy. Za nową technologią wydruku formatów wielkopowierzchniowych powstała nowa aranżacja holu Szkoły Szczepanika przygotowana przez Koło Dekoracyjne. Na efekt użycia druku przekraczający tradycyjne rozwiązania zapraszamy do galerii zdjęć.


 

Bieszczady 2015
Tradycją klas meblarskich jest coroczna wyprawa w Bieszczady. W tym roku klasa I TOM i IITM wraz z opiekunami udała się na 3-dniową wycieczkę zawodowo-turystyczną. Głównym jej celem było zwiedzanie zakładów meblarskich, które stosują nowoczesne technologie wyrobu mebli. Na początek wstąpiliśmy do fabryki Grupy „Nowy Styl” w Jaśle, która jest czwartym w Europie dostawcą mebli biurowych. Ma ona zakłady w Polsce, Niemczech, na Ukrainie i w Rosji, a swoje produkty sprzedaje do ponad 100 krajów. Zobaczyliśmy proces powstawania mebli od surowych płyt wiórowych po gotowe wyroby na liniach produkcyjnych.Więcej…
 

„Bo zdrowie najważniejsze”
Pod tym hasłem, 15 czerwca klasa I LOC zorganizowała szkolny Dzień Zdrowego Życia. Społeczność szkoły wysłuchała audycji zachęcającej do prozdrowotnego stylu życia. Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy na ten temat (klasom: ILOB i IILOA gratulujemy wiedzy i zwycięstwa). W przerwach lekcyjnych dziewczęta częstowały pysznymi owocowymi szaszłykami. Zaleceniami dietetycznymi w formie ulotek uczniowie dzielili się z mieszkańcami Tarnowa.


Projekt muzyczno - taneczny
28 maja klasa II LOC z okazji Dnia Rodziny wykonała projekt artystyczny. To muzyczno-taneczne widowisko pozwoliło przenieść się rodzicom w lata ich młodości. Program ten będzie można obejrzeć w galerii Gemini 20 czerwca. Gorąco zapraszamy!!!


 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10