fbpx
  • 1
  • 2
  • 3

Formy Samorządności w Szkole

Przygotowywane w szkole zajęcia warsztatowe, forum samorządowe i inne formy działań integrujących społeczność szkolną są przygotowywane zarówno przez nauczycieli jak i uczniów a czasem także z udziałem rodziców. Uczniowie opracowywali wspólnie z nauczycielami psychologiem i pedagogiem niektóre formy zajęć, przygotowywali potrzebne pomoce dydaktyczne. Często przedstawiali własne pomysły. Uczniowie z różnych klas prowadzili zajęcia w grupach, inni redagowali gazetki szkolne, które podsumowywały odbyte warsztaty. Uczniowie lubią zajęcia warsztatowe, chętnie biorą w nich udział i w trakcie , a także po ich zakończeniu wypowiadają opinie na różne tematy związane z funkcjonowaniem szkoły. Opinie te są zawsze na przedstawiane na posiedzeniach zespołu wychowawców i w miarę możliwości, jeśli są zasadne - realizowane. W szkole uczniów traktuje się jak partnerów, często realizuje się ich pomysły na różne formy zajęć pozalekcyjnych, spotkania integrujące młodzież szczególnie klas I. Funkcja Rzecznika Praw Ucznia, którym został uczeń klasy II LO Wojciech Nawrocki także świadczy o dużej samorządności młodzieży w szkole.

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.