Zakłady Mechaniczne
 

Zakłady Mechaniczne Tarnów SA obchodzą w 2012 roku jubileusz 95 lat działalności przemysłowej, co czyni spółkę jednym z najstarszych przedsiębiorstw Tarnowa.

Wizytówką przedsiębiorstwa jest szeroka oferta uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w której szczególną rolę odgrywają karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze, artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno- treningowy.

Zakłady Mechaniczne mają uznaną pozycję dostawcy sprzętu wojskowego dla polskich sił zbrojnych i innych służb mundurowych, jak też odbiorców zagranicznych.

Firma proponuje również usługi kooperacyjne w zakresie obróbki plastycznej, technologii galwanicznych i cieplno-chemicznych oraz obróbki skrawaniem. Tak szeroka oferta jest możliwa dzięki połączeniu w 2012 roku Zakładów Mechanicznych Tarnów SA z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego sp. z o. o.

Rok ten staje się także początkiem działalności dynamicznej spółki przemysłu obronnego. Nowe centrum technologii obronnych ma możliwość tworzenia nowoczesnych produktów dla wojska oraz służb mundurowych i wszelkie szanse, aby w najbliższych latach wzmocnić swoją pozycję w gronie liderów polskiego przemysłu obronnego, rozwijając także sprzedaż na rynkach zagranicznych.